Lịch công tác
Tuần làm việc thứ 50 từ ngày 09-12-2019 đến ngày 13-12-2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 Làm việc BHXH tỉnh
08:00 Tham dự Hội nghị kiểm điểm năm 2019 Chi bộ Quản lý thu Hội trường số 3
08:00 Họp Hội đồng nhân dân tỉnh HT UBND tỉnh
14:00 Tham dự Hội nghị kiểm điểm năm 2019 Chi bộ Chế độ BHXH Hội trường số 3
Hôm nay, 13-12-2019